BESPLATNA DOSTAVA za kupnje iznad 49 €
 1. Reklamirati se može samo roba kupljena od prodavatelja koja je vlasništvo potrošača.
 2. Ako je kupac potrošač (fizička osoba koja ne djeluje u okviru svog posla, zaposlenja ili profesije), sva ponuđena roba zajamčena je 24 mjeseca,ako na robi nije naveden datum isteka roka valjanosti, postupak je inače u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Građanskim zakonikom i ovim uvjetima prigovora. Ako kupac nije potrošač, postupak je u skladu s odredbama Trgovačkog zakona, a jamstveno razdoblje je 1 godina, odnosno do isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju proizvoda. Sljedeći uvjeti za reklamaciju odnose se samo na potrošače.
 3. Jamstveni rok započinje danom preuzimanja robe od prijevozničke tvrtke ili izravno od prodavatelja, ako robu kupac preuzima osobno, danom preuzimanja. Ova se odredba ne odnosi na robu s navedenim rokom trajanja na pakiranju proizvoda.
 4. Kupac je dužan podnijeti žalbu prodavaču odmah, nakon pronalaska nedostatka.
 5. Odgovornost za nedostatke ne pokriva sljedeće slučajeve i nedostatke:
  • kvar je nastao zbog mehaničkih oštećenja proizvoda koje je prouzročio kupac
  • nepravilno rukovanje proizvodom na način koji nije naveden u uputama za uporabu
  • korištenje robe u uvjetima koji ne odgovaraju vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima prirodnog okoliša ili prikladnoj podlozi za preporučenu primjenu robe prema uputama
  • zanemarivanje njege i održavanja robe
  • oštećenje robe pretjeranim utovarom
  • korištenjem robe kršeći uvjete navedene u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim propisima ili drugim kršenjem jamstvenih uvjeta.
  • za robu koja je isporučena po narudžbi prema određenom i specifičnom zahtjevu kupca (miješanje boja, žbuka i lakova).
 6. Defekti nastali prirodnom katastrofom također su isključeni iz odgovornosti za nedostatke.
 7. Odgovornost za nedostatke također se ne odnosi na normalno trošenje robe (ili njezinih dijelova) uzrokovanu uporabom robe. Kvar se ne može smatrati, kao što je vidljivo iz prirode slučaja, razdobljem njegove minimalne trajnosti ili razdobljem potrošnje, koje može biti ograničeno na kraće razdoblje. Datum minimalne trajnosti, vijek trajanja, rok trajanja ili slično razdoblje naznačen je na robi i roba podliježe takvom označavanju.
 8. Reklamirana roba mora se poslati na našu dolje navedenu adresu, ali ne pouzećem ili osobno dostaviti na kontakt adresu. Roba mora biti zapakirana u kutiju, ispunite prazna mjesta kako biste spriječili oštećenje robe tijekom prijevoza, a preporučujemo slanje robe preporučenom poštom ili kao osigurana pošiljka. Robi je potrebno priložiti kopiju dokaza o kupnji (račun) i opis nedostatka ili preporučujemo da priložite popunjeni obrazac za reklamaciju uz dokaz o kupnji. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Prigovori se moraju slati isključivo u pisanom obliku (poštom) ili osobno (ne e-mailom).
 9. Prodavač će potvrditi primitak reklamacije i izdati kupcu potvrdu o primanju reklamacije robe u prikladnom obliku. Danom predaje reklamacije smatra se danom dostave prodavaču. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije zajedno s dokazom žalbe. Potvrda o postupanju po prigovoru bit će poslana u pisanom obliku.
 10. Prodavač je dužan odrediti način postupanja s prigovorom odmah, u složenim slučajevima u roku od 3 dana od dana prigovora. U opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička procjena robe najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora. Nakon utvrđivanja načina postupanja s prigovorom, prodavatelj će prigovor odmah riješiti; u opravdanim slučajevima prigovor se može naknadno riješiti. Međutim, postupanje po prigovoru ne može biti duže od 30 dana od datuma prigovora. Nakon isteka roka od 30 dana za rješavanje reklamacije, kupac ima pravo odustati od ugovora o kupnji i bit će mu vraćen puni iznos za robu ili ima pravo zamijeniti robu za novu.
 11. Prava kupca prilikom reklamacije:
  • u slučaju nedostatka koji se može otkloniti, kupac ima pravo besplatno ga otkloniti, pravovremeno i pravilno, a taj se nedostatak mora ukloniti bez nepotrebnog odgađanja
  • kupac može, umjesto uklanjanja nedostatka, zatražiti zamjenu predmeta ili se nedostatak odnosi samo na dio predmeta, zamjenu dijela ako prodavatelj ne snosi nesrazmjerne troškove zbog cijene robe ili težine nedostatka
  • umjesto uklanjanja nedostatka, prodavatelj može zamijeniti oštećeni predmet za novi ako to kupcu ne uzrokuje ozbiljne poteškoće
  • u slučaju nedostatka koji se ne može otkloniti i koji sprječava pravilno korištenje stvari, kupac ima pravo zamijeniti stvar ili odustati od ugovora. Kupac ima isto pravo u slučaju otklonjivih nedostataka, ali ako kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponavljanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka
  • u slučaju ostalih nepopravljivih nedostataka, kupac ima pravo na razumni popust na cijenu predmeta.
 12. Prigovor se smatra riješenim ako se postupak po prigovoru završi isporukom potraživane robe, njihovom zamjenom ili povratom nabavne cijene robe, pismenim zahtjevom za preuzimanje izvedbe ili njezinim opravdanim odbijanjem.
 13. Prigovori se smatraju riješenima ako se postupak po žalbi obustavi predajom potraživane robe (zamjenom, popravkom) povratom nabavne cijene robe, davanjem razumnog popusta ili obrazloženim odbijanjem. Potrošač je obaviješten o rezultatu žalbenog postupka u zakonskom roku.
 14. Neoštećenje robe, odn. pri preuzimanju robe mora se provjeriti cjelovitost ambalaže (prema uputama prilikom preuzimanja robe), jer se roba može oštetiti tijekom transporta. Kupcima preporučujemo da raspakiraju robu i pregledaju je u prisutnosti prijevoznika. Potpisivanjem kurira izjavljujete da je ambalaža neoštećena.
 15. Ovi su prigovori sastavni dio općih uvjeta i prodavatelj zadržava pravo da ih promijeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave prodavaču.
 16. Kontakt je B&B Montagen, s.r.o., Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza, Slovensko

prituzbe@xxlboje.hr

Besplatna dostava od 49 € Više u dostava i plaćanje
Većina naših proizvoda je na skladištu Šaljemo do 24 h.
Savjetovat vas možemo svaki radni danPo - Pet: 8:00 - 17:00 h.
Vlastito klimatizirano skladište Jamčimo kvalitetu skladištenja
rental of online store Upgates , Postavke cookies